ΤακορυφαίαπροϊόντατηςεταιρείαςμαςείναιπολυλειτουργικοίπίνακεςλειτουργίαςσειράςTS,ηλεκτρικοίπίνακεςλειτουργίαςσειράςTD,πολλοίκαθρέπτεςσειράςDD,λαμπτήρεςλειτουργίαςπλήρουςαντανάκλασης,λαμπτήρεςλειτουργίαςσειράς领导,μηχανικόςκαιηλεκτρικός,υδραυλικόςπίνακαςλειτουργίαςπολλαπλώνλειτουργιών,γυναικολογικόκρεβάτικαικρεβάτιεξέτασης,ιατρικόμενταγιόν,γέφυραανάρτησηςμονάδαςεντατικήςθεραπείαςICUκαιάλλοςιατρικόςεξοπλισμός。

Τοποθέτησησετοίχο