02
手术灯
操作表
medical-pendant

हाम्रोबारे

WANYU

 • 关于我们
 • 关于我们
 • 关于我们
 • 关于我们
 • 关于我们

WANYU

परिचय

शंघाईवान्यूमेडिकलउपकरणकं,लिमिटेडमुख्यतयाअपरेटिंगलाइट्स,अपरेटिंगटेबुल,रमेडिकलपेंडन्ट्ससहितअपरेटिंगकोठाउपकरणकोबजारमाध्यानकेन्द्रितगर्दैचिकित्साउपकरणकोबिक्रीमासंलग्नछ।उत्पादनहरुकोपूरालाइनदुनियाभरमाबेचिन्छ,रहामीयूरोपरअमेरिकामाधेरैदेशहरुमाविशेषएजेन्सीपार्टनरहरुछ।

 • -
  2004 मा स्थापना भयो
 • -
  १年बर्षको अनुभव
 • -+
  60० भन्दा बढी उत्पादनहरू
 • -+
  सुनआपूर्तिकर्ता:१।

उत्पादनहरू

नवीनता

 • LED 500/700吊顶LED双头医院医用灯,CE认证

  LEDD500 / 700छतle ...

  परिचयledd500 / 700लेडबलडोमएलईडीअस्पतालमेडिकललाइटलाईजनाउँछ。अस्पतालमेडिकललाइटहाउजि内कोभित्रबाटमोटोएल्युमिनियमप्लेटकोसाथएल्युमिनियममिश्रधातुलेबनेकोहुन्छ,जुनतातोखपतकोलागिधेरैसहयोगीहुन्छ。बल्बबल्ब欧司朗,पहेंलोरसेतो。एलसीडीटचस्क्रिनलेइलिमिनेन्स,रंगतापमानरसीआरआईसमायोजितगर्नसक्दछ,जुनसबैदशतहमासमायोज्यछन्。घुमाउनेहातलेसहीस्थितिकोलागिहल्काएल्युमिनियमआर्मअपनाउँछ。त्यहाँत्यहाँवसन्तहतियारकोलागिलागितीनविकल्पहरू,...

 • LED 620620天花板LED双穹顶医疗操作灯,带有墙壁控制雷竞技原生app

  LEDD620620छतएलईडी...

  परिचयLEDD620 / 620लेडबलगुम्बजछतमाचढाइएकोमेडिकलअपरेटिंगलाइटलाईजनाउँछ।नयाँउत्पाद,जुनमूलउत्पादकोआधारमाअपग्रेडगरिएकोछ।एल्युमिनियममिश्रशैल,अपग्रेडगरिएकोआन्तरिकसंरचना,राम्रोतापउर्जाप्रभाव।灯दीपकमोड्युलहरू,कूल牛२बल्ब,दुईर颜色कोरपहेंलो,उच्च——गुणवत्ताओएसआरएएमबल्ब,र颜色्गतापमान00 35००——5०००केसमायोज्य,RI०भन्दाबढीसीआरआई,रोशनी१150००००लक्ससम्मपुग्नसक्छ।अपरेशन प्यानेल LCD टच स्क्रीन, रोशनी, रंग…

 • LED 730740天花板LED双头医用外科灯,高雷击强度雷竞技官方网站

  Ledd730740 छत एलईडी…

  परिचयLEDD730740लेडबलपेटलप्रकारकोमेडिकलसर्जिकलप्रकाशलाईजनाउँछ।शुद्धिकरणबाकसकोसाथअपरेटिंगकोठाकोलागि,पंखुलीप्रकारलेवायुप्रवाहमाबाधापुर्याउनसक्छरलामिनेरएयरफ्लोमाधेरैगडबडीक्षेत्रहरूकमगर्दछ।LEDD730740डबलमेडिकलसर्जिकललाइटले१150००००फ्लक्सकोअधिकतमरोशनीर颜色००KकोअधिकतमरंगतापमानरCकोअधिकतमसीआरआईप्रदानगर्दछ।सबैप्यारामिटरहरूएलसीडीटचस्क्रिननियन्त्रणप्यानलमादशतहमासमायोज्यछन्।ह्याण्डल नयाँ सामग्री, रेसिस्टन बाट बनेको छ…

 • LED 500/ 700c +M吊顶LED双穹顶摄像机手术室灯

  Ledd500 / 700c + m छत…

  परिचयLEDD500700C + Mलेडबलडोमएलईडीअपरेटिंगकोठाकोप्रकाशलाईजनाउँछ。ह्याअंतर्निहितक्यामेराप्रणालीरबाह्यबाह्यह्यािंगिंगमोनिटरप्रशिक्षणउद्देश्यकोउद्देश्यकोप्रयोगगर्नगर्नगर्नयसलेअनुगमनररेकर्डि操作कार्यहरूसक्षमगर्दछ。DOMपेट/सामान्यशल्यक्रिया■स्त्री■■हार्ट/भास्कुलर/क्यामेराप्रणालीमानिर्मितक्यामेरा,पर्दाआवश्यकछैन。योअर्कोसेटकोसाथ...

समाचार

सेवापहिले

 • एकछतअपरेटिंगलाइटकमफ्लोरकोउचाईकोसाथवा或कोठामास्थापनागर्नसकिदैन吗?

  धेरैवर्षकोबिक्रीरउत्पादनअनुभवमाहामीलेपत्तालगायौंकिअपरेटिंगलाइटखरीदगर्दाकेहीउपभोक्ताहरूधेरैअलमल्लमाछन्।छतअपरेटिंगलाइटकालागियसकोआदर्शस्थापनाउचाई२。9मिटरछ।तर जापान, थाईल्याण्ड, इक्वेडर, वा केहि…

 • अपरेटिंग लाइटका लागि बिलेटेड मर्मत अर्डर

  जबविदेशीग्राहकहरूभन्छन्किमैलेतपाईंकोअपरेटिंगप्रकाशकहिल्यैखरीदगरेकोछैन,केयसकोगुणवत्ताविश्वसनीयछ吗?वा तपाईं मबाट धेरै टाढा हुनुहुन्छ।यदित्यहाँएकगुणवत्तासमस्याछभनेमैलेकेगर्नुपर्छ吗?सबैबिक्री,यससमयमा,तपाईंलाईभन्दछकिहाम्रोउत्पादनहरूसबभन्दाराम्रोहो।तरकेतपाईंसाँच्चिकैउनीहरूमाविश्वासगर्नुहुन्छ吗?प्रोफेशियोकोरूपमा……