02.
手术灯
手术表
医学吊坠

हाम्रोबारे

Wanyu.

 • 关于我们
 • 关于我们
 • 关于我们
 • 关于我们
 • 关于我们

Wanyu.

परिचय

शंघाईशंघाईवान्यूमेडिकलउपकरण,लिमिटेडमुख्यतयाअपरेटिंगलाइट्स,अपरेटिंगटेबुल,रमेडिकलपेंडन्ट्ससहितकोठाबजारमाध्यानकेन्द्रितचिकित्साचिकित्साबिक्रीमाबिक्रीमासंलग्नसंलग्नछछछछसंलग्नछछसंलग्नछ。。

 • -
  2004年मास्थापनाभयो
 • -
  1年बर्षकोबर्षको
 • -+
  600भन्दाबढीउत्पादनहरू
 • -+
  सुनआपूर्तिकर्ता:1。

उत्पादनहरू

नवीनता

 • LEDD500 / 700天花板LED双头医院医疗灯与CE证书

  LEDD500 / 700छतle ...

  परिचयledd500 / 700लेडबलडोमएलईडीअस्पतालमेडिकललाइटलाई。अस्पतालमेडिकललाइटहाउजि内部कोभित्रबाटमोटोएल्युमिनियमप्लेटकोसाथमिश्रधातुलेबनेकोहुन्छ,जुनतातोखपतकोलागिधेरैसहयोगीहुन्छ。बल्बएक欧司令बल्ब,पहेंलोरसेतो。एलसीडीटचस्क्रिनलेइलिमिनेन्स,रंगतापमानरसीआरआईसमायोजितगर्न,जुनजुनदशतहमाछन्。घुमाउनेहातलेसहीस्थितिकोलागिहल्काएल्युमिनियमआर्मअपनाउँछ。त्यहाँत्यहाँवसन्तहतियारकोलागिलागितीनविकल्पहरू,...

 • LEDD620620天花板LED双圆顶医疗灯与墙壁控制雷竞技原生app

  LEDD620620छतएलईडी...

  परिचयledd620 / 620लेलेडबलगुम्बजछतमाचढाइएकोमेडिकलअपरेटिंगलाइटलाईनयाँउत्पाद,जुनमूलउत्पादकोआधारमाअपग्रेडछ。एल्युमिनियममिश्रशैल,अपग्रेडगरिएकोआन्तरिकसंरचना,राम्रोतापउर्जाप्रभाव。灯दीपकमोड्युलहरू,कूलbul2बल्ब,दुईर颜色कोरपहेंलो,उच्च-गुणवत्ताओएसआरएएमबल्ब,र颜色्गतापमान00 3500--5000केसमायोज्य,ri 0भन्दाबढीसीआरआई,रोशनी11500,000लक्ससम्मसक्छ。अपरेशनप्यानेल液晶टचस्क्रीन,रोशनी,रंग...

 • LEDD730740天花板LED双头医疗手术灯,避免强度高雷竞技官方网站

  LEDD730740छतएलईडी...

  परिचयledd730740लेडबलपेटलप्रकारकोमेडिकलसर्जिकलप्रकाशलाईजनाउँछ。LEDD730740डबलमेडिकलसर्जिकललाइटले1 1500,000फ्लक्सकोअधिकतमरोशनीर00कोअधिकतमरंगतापमानरकोसीआरआईप्रदानगर्दछगर्दछ。सबैसबैप्यारामिटरहरूएलसीडीटचटचस्क्रिननियन्त्रणदशतहमासमायोज्यसमायोज्यप्यानलमादशतहमासमायोज्यह्याण्डलनयाँसामग्री,रेसिस्टनबाटबनेकोछ...

 • LEDD500 / 700C + M天花板LED双圆顶手术室灯与视频相机

  LEDD500 / 700C + Mछत...

  परिचयledd500700c + mलेडबलडोमएलईडीअपरेटिंगप्रकाशलाईप्रकाशलाईजनाउँछ。ह्याक्यामेराप्रणालीरह्या吊िंगमोनिटरप्रशिक्षणउद्देश्यकोलागिलागिगर्नसकिन्छ。यसलेअनुगमनररेकर्डि操作कार्यहरूसक्षमगर्दछ。DOMपेट/सामान्यशल्यक्रिया■स्त्रीरोगविज्ञान■हार्ट/भास्कुलर/थोरैसिकसर्जरी■■■■ट्रामाटोलजी/आपतकालीन■■泌尿外科/ tutp■eNT /नेत्ररोग■■urएन्डोस्कोपीएंजियोग्राफीसुविधाक्यामेराप्रणालीमानिर्मितक्यामेरा,पर्दापर्दाछैन。योअर्कोसेटकोसाथ...

समाचार

सेवापहिले

 • एकछतअपरेटिंगलाइटकमफ्लोरकोउचाईकोसाथवा或कोठामास्थापनागर्नसकिदैन?

  00छतअपरेटिंगलाइटकालागियसकोआदर्शस्थापनाउचाई2.9मिटरछ。तरजापान,थाईल्याण्ड,इक्वेडर,वावा...

 • अपरेटिंगलाइटकालागिबिलेटेडमर्मतअर्डर

  जबजबविदेशीग्राहकहरूभन्छन्किकिमैलेअपरेटिंगप्रकाशकहिल्यैकहिल्यैखरीदगरेको,केयसकोगुणवत्ताविश्वसनीयछ?वातपाईंमबाटधेरैटाढाहुनुहुन्छ。यदियदित्यहाँएकगुणवत्तागुणवत्तासमस्याछभनेमैलेके?सबैबिक्री,यससमयमा,तपाईंलाईभन्दछकिहाम्रोउत्पादनहरूसबराम्रोहो。तरतरकेतपाईंसाँच्चिकैसाँच्चिकैउनीहरूमाविश्वास?प्रोफेशियोकोरूपमा...