اسانجيڪمپنيجيمعروفمصنوعاتTSسيريزملٽيفنڪشنلآپريٽنگٽيبل,ٽيڊيسيريزبرقيآپريٽنگٽيبل,ڊيڊيسيريزملٽيميرز,س反射وعڪسآپريٽنگلمپس,ايلايڊيسيريزآپريٽنگلیمپ,مڪينيڪل۽برقي,هائيڊولڪملٽيفنڪشنلآپريٽنگٽيبل,جينولوجيڪلبيڊڊامتیانيبية,سبيلاکٹ,icuگھڻيسنڀالييونىمعطليپل۽۽يوسبيسامان。

والماسيننه